Hi Class ชวนร่วมสนุกกิจกรรมลุ้น Gift Voucher

Hi Class ชวนร่วมสนุกกิจกรรมลุ้น Gift Voucher

Hi Class ชวนผู้หญิงยุคใหม่ร่วมส่งเรื่องราวที่ใส่ใจความงามและสุขภาพกับ hiladyclub.com เลือกเขียนบทความหรือเรื่องราวภายใต้หัวข้อที่เลือก และส่งมาที่ hiladyclubwebsite@gmail.com 
1. FASHION TIPS
2. HEALTH & BEAUTY TIPS
3. HOME & COOKING
ลุ้นรับ Voucher Central มูลค่า 1,000 บาท 3 รางวัล และ Gift Set Hiclass ทุกเดือนทั้งหมด 8 เดือน

กติกาและวิธีการร่วมสนุก
1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องคิดและเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ใส่ใจเรื่องความงามและสุขภาพ 1 บทความ ประกอบด้วยเนื่อหาที่มีความยาวไม่เกิน 1 กระดาษ A4 และภาพประกอบ
2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.hiladyclub.com โดยสามารถสมัครได้ด้วย 2 ช่องทางคือ Sign in ด้วย Facebook Account หรือ ลงทะเบียนเป็นสมาชิกด้วยการกรอกข้อมูลผ่านทางหน้าลงทะเบียน
3. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเลือกเขียนบทความภายใต้ 1 หัวข้อจากทั้งหมด 3 หัวข้อคือ
2.1 FASHION TIPS
2.2 HEALTH & BEAUTY TIPS
2.3 HOME & COOKING
4. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องส่งบทความในรูปแบบ .doc หรือ .pdf และไฟล์รูปภาพในรูปแบบ .jpg
5. ส่งบทความและไฟล์แนบมาที่อีเมล์: hiladyclubwebsite@gmail.com โดยระบุรายละเอียดอื่นๆมาในอีเมล์คือ ชื่อ-นามสกุล, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์, username ที่ใช้เป็นสมาชิก หรือ ชื่อ facebook ของตนเอง
6. บทความและรูปภาพที่ส่งร่วมสนุกจะต้องเขียนเพื่อใช้ร่วมสนุกกับกิจกรรมของ Hi Class ชวนผู้หญิงยุคใหม่ร่วมส่งเรื่องราวที่ใส่ใจความงามและสุขภาพกับ hiladyclub.com เป็นครั้งแรกและยังไม่เคยได้รับการเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน
7. ระยะเวลาร่วมสนุก : ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2556 – 31 ธ.ค. 2556 และประกาศผลผู้ได้รับรางวัลของแต่ละเดือนในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
8. การตัดสินผลผู้ได้รับรางวัลมาจากการคัดเลือกจากคณะกรรมการ และถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
9. บทความและรูปภาพที่ส่งร่วมสนุก จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท Lion Corporation (Thailand) จำกัด และทางบริษัทฯ สามารถใช้เผยแพร่ต่อได้
10. กรณีผู้เข้าแข่งขันต้องการสอบถามข้อมูลหรือร้องเรียนใดๆ ขอให้ส่งข้อความเข้ามาทาง กล่องข้อความเท่านั้น กรณีร้องเรียนเข้ามาทางหน้า Wall และใช้คำไม่สุภาพ ทาง Admin ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขและของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. พนักงาน บริษัท บริษัท Lion Corporation (Thailand) จำกัด, บริษัทในเครือและบริษัท Agency ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในทุกกรณี

ของรางวัล
– Voucher Central มูลค่า 1,000 บาท 3 รางวัล และ Gift Set Hiclass ทุกเดือนทั้งหมด 8 เดือน รวมทั้งหมด 24 รางวัล

กติกาและเงื่อนไขการรับของรางวัล
1. การประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล จะประกาศที่ในหน้ากิจกรรม (https://www.hiladyclub.com/xxxx) โดยจะใช้ชื่อและนามสกุลจริงของผู้เข้าร่วมสนุกเป็นหลักสำคัญ ในการประกอบการพิจารณาโดยการตัดสินพิจารณาของบริษัทฯนั้นจะไม่มีผลต่อการที่จะต้องชดเชยค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้เข้าร่วมเล่นกิจกรรม มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลต่อ 1 คนเท่านั้น และจะต้องเป็นหนึ่ง รางวัลต่อ หนึ่งครัวเรือนหากหนึ่งครัวเรือนมีผู้ร่วมเล่นกิจกรรมมากกว่าหนึ่งคนและได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัล ทางบริษัท Lion Corporation (Thailand) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลเพียงรางวัลเดียว
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล (ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันในระยะเวลาดังกล่าว)โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่มีภูมิลำเนา และถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
5. ของรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินอย่างอื่นจากผู้จัดการเล่นกิจกรรมและไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับรางวัลไปให้แก่บุคคลอื่นและผู้ชนะการเล่นกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับรางวัลที่ผู้จัดการเล่นกิจกรรมหรือผู้ให้ความสนับสนุนรางวัลกำหนดหากผู้ชนะการเล่นกิจกรรมไม่ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวให้ถือว่าผู้ชนะการเล่นกิจกรรมสละสิทธิ์การรับรางวัลดังกล่าวและผู้จัดการเล่นกิจกรรมมีสิทธิ์มอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้เล่นกิจกรรมรายอื่นซึ่งยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข สามารถเข้ารับรางวัลแทนได้
6. ผู้โชคดีจะต้องปฎิบัติตามกติกาและเงื่อนไขครบถูกต้องเท่านั้น จึงจะได้รับการพิจารณารับรางวัล
7. กรณีของรางวัลมีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป ผู้โชคดีต้องจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของยอดรางวัล
8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อเพื่อยืนยันการขอรับของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากทำการประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์