K-Expert The Series: “ชม แชร์ ชอบ ชิง” แจก Furby

ชม Clip ดีๆ K-Expert The Series กดแชร์ Clip ผ่าน Facebook พร้อมตอบคำถาม และบอก K-Expert The Series

ตอนที่ชอบ เหตุผลที่ใช่ เพื่อชิงตุ๊กตาเฟอร์บี้สุดอินเทรนด์

รูปแบบกิจกรรม

3 ขั้นตอนง่ายๆ ลุ้นรับตุ๊กตาเฟอร์บี้

ชม K-Expert The Series ประจำสัปดาห์ (ติดตามร่วมสนุกได้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี)

แชร์ K-Expert The Series บน Facebook ของตนเอง

ตอบคำถาม K-Expert The Series ประจำสัปดาห์ให้ครบและถูกทุกข้อ แล้วบอกตอนที่ชอบมากที่สุด 1 เรื่องพร้อมเหตุผลโดนใจ

เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์รับของรางวัลประจำสัปดาห์ และชิงตุ๊กตาเฟอร์บี้ทุกสัปดาห์ๆ ละ 1 รางวัล

ส่งคำตอบมาที่อีเมล k-expert@kasikornbank.com

เริ่มร่วมสนุกได้ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.- 4 มี.ค. 2556

ของรางวัล

1. ตุ๊กตาเฟอร์บี้ จำนวน 3 รางวัล

2. แก้วน้ำ K-Expert สุดเก๋ จำนวน 30 รางวัล

เงื่อนไขการร่วมสนุก และการตัดสินให้ของรางวัล

1. ระยะเวลาการร่วมสนุกตอบคำถาม แบ่งเป็น 3 รอบ 3 สัปดาห์ ได้แก่

รอบที่ 1: วันที่ 18-22 ก.พ. 2556

– เริ่มเล่นวันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 56  เวลา 19.00 น.

– ส่งคำตอบภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 56 เวลา 16.00 น. มาที่ k-expert@kasikornbank.com

– ประกาศผลผู้โชคดีวันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 2556 เวลา 20.00 น. ผ่านทาง KBank Live

รอบที่ 2: วันที่ 25 ก.พ. – 1 มี.ค. 2556

– เริ่มเล่นวันจันทร์ที่ 25 ก.พ. 56 เวลา 19.00 น.

– ส่งคำตอบภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 56 เวลา 16.00 น. มาที่ k-expert@kasikornbank.com

– ประกาศผลผู้โชคดีวันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 2556 เวลา 20.00 น. ผ่านทาง KBank Live

รอบที่ 3: วันที่ 4-8 มี.ค. 2556

– เริ่มเล่นวันจันทร์ที่ 4 มี.ค. 56 เวลา 19.00 น.

– ส่งคำตอบภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 มี.ค. 56 เวลา 16.00 น. มาที่ k-expert@kasikornbank.com

– ประกาศผลผู้โชคดีวันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 2556 เวลา 20.00 น. ผ่านทาง KBank Live

2. การตัดสิน

2.1   ชิงรางวัลตุ๊กตาเฟอร์บี้ จำนวน 3 รางวัล (รอบละ 1 รางวัล)

2.1.1 ชม Clip K-Expert The Series ประจำสัปดาห์ โดยผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกรอบกิจกรรม (จำนวนรอบตามข้อ 1)

2.1.2 แชร์วีดีโอคลิป K-Expert The Series บนหน้า wall Facebook ของตัวเอง

2.1.3 ตอบคำถามจาก K-Expert The Series ประจำสัปดาห์ให้ครบและถูกทุกข้อ (ทุกเรื่องๆ ละ 1 คำถาม) และบอก

K-Expert The Series ตอนที่ชอบมากที่สุดของแต่ละสัปดาห์ พร้อมเหตุผลที่โดนใจกรรมการ โดยมีจำนวนตอนและคำถาม

ในแต่ละรอบ ดังนี้

รอบที่ 1 จำนวน 4 ตอน 4 คำถาม ได้แก่ ตอนรักแท้ไม่แพ้ระยะทาง, วีดีโอแต่งงาน, ฝาแฝดสร้างบ้าน

และหัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่

รอบที่ 2 จำนวน 5 ตอน 5 คำถาม ได้แก่ ตอนหนูอยากเป็นหมอ, เดย์ขาร็อค, หวายหนูอยากได้รถ,

ปังจังอยากขยายธุรกิจ และหน่อยอยากไปเที่ยวตามฝัน

รอบที่ 3 จำนวน 5 ตอน 5 คำถาม ได้แก่ ตอนกองถ่ายภาษี, สมบัติเจ้าคุณพ่อ, แหม่มสาวอึดทะลุโลก,

เชอร์รี่สาวนักช้อป และมนุษย์เงินเดือน

2.2   รางวัลประจำสัปดาห์ (แก้วน้ำ K-Expert สุดเก๋) จำนวน 30 รางวัล

สำหรับผู้ที่ส่งคำตอบมาที่ k-expert@kasikornbank.com ในลำดับที่ลงท้ายด้วย 8 จำนวน 10 รางวัลต่อรอบ

3.   ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น (ตรวจสอบจากหมายเลข

บัตรประชาชน)

4.   ผู้ได้รับรางวัล กรุณาส่ง e-mail แจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ (สำหรับจัดส่งของรางวัล) เบอร์โทรศัพท์มือถือ และหมายเลขบัตรประชาชน

เพื่อยืนยันการรับของรางวัล โดยแจ้งมาที่ k-expert@kasikornbank.com ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ประกาศผลของแต่ละ

รอบ  มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์

5.   ธนาคารจะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลภายใน 30 วัน หลังจากที่ธนาคารได้รับ e-mail แจ้งรายละเอียด

การจัดส่งจากผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่กำหนด หากไม่ได้รับของรางวัล ติดต่อที่ k-expert@kasikornbank.com

6.   ของรางวัลในรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน หรือแลกเป็นเงินสดได้ และผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัล

ให้แก่ผู้อื่นได้

7.   ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด เงื่อนไข สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินใดๆ ของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

8.   รายการส่งเสริมการขายนี้ เป็นกิจกรรมของธนาคาร ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับ Facebook และ Facebook ไม่มีส่วนได้เสีย

หรือได้รับข้อมูลใดๆ จากกิจกรรมนี้

9.   ธนาคารสงวนสิทธิ์ระงับการมอบของรางวัล หรือเรียกของรางวัลคืน ในกรณีที่ธนาคารตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล และ/หรือ

ผู้ได้รับรางวัลรายหนึ่งรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

10. ธนาคารมีสิทธิ์นำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของธนาคาร หรือบุคคลอื่นใดได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร