LIPO PREMIER LEAGUE 2014 BIG MATCH OF THE WEEK

LIPO PREMIER LEAGUE 2014 BIG MATCH OF THE WEEK

กิจกรรม ลิโพ พรีเมียร์ ลีก 2014

ชื่อโครงการ : LIPO PREMIER LEAGUE 2014 BIG MATCH OF THE WEEK

ระยะเวลา : สิงหาคม 56 – มกราคม 57

กติกา :

1. เขียน ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ทายผลคู่ทีม LIPO BIG MATCH OF THE WEEK ตามที่กำหนดในแต่ละสัปดาห์ เขียนชื่อทีมที่ทำการแข่งขันทั้งสองทีม ทายผลว่า ชนะ หรือ เสมอ พร้อมโหวตคู่ดีเจที่ชื่นชอบ จาก 4 ทีม ในช่วงรายการลิโพ พรีเมียร์ ลีก ทั้ง 4 ช่วงดีเจ แล้วพับกระดาษใส่ใต้ฝาลิโพ บีบให้แน่น ทีมดีเจ ได้แก่

a. หมอเมา กับ เฮียนอส

b. ป๋าแป๊ะ กับ บัณฑิต

c. ยุทธชัย กับ โทนคุง

d. หลี่หมิง กับ บีแหลมสิงห์

ชื่อ ……………. นามสกุล ………………………

เบอร์โทร …………………………………………..

ทายผล ลิเวอร์พูล ชนะ แมนฯยู

Vote DJ……………………….

 

2. เขียนระบุชื่อทีมดีเจที่ต้องการโหวต หน้าซองหรือพัสดุของท่าน เพื่อเป็นคะแนนสำหรับดีเจ 1 ฝา = 1 คะแนน

ตัวอย่างการจ่าหน้าซองหรือพัสดุ

กรุณาส่ง

ตู้ปณ. 218 ไปรษณีย์คลองจั่น

กรุงเทพฯ 10240

โหวตให้คู่ดีเจ ………………………….

3. รายละเอียดรายชื่อ LIPO BIG MATCH OF THE WEEK

วิธีการจับรางวัล

1. การจับรางวัลโชคชั้นที่ 1

หลังจากการจบการแข่งขัน LIPO BIG MATCH OF THE WEEK จะมีการจับรางวัลให้กับผู้ที่ทายผลได้ถูกต้อง

– ทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล/สัปดาห์

– เสื้อยืดลิโพ 10 ตัว มูลค่า 300 บาท จำนวน 10 รางวัล /สัปดาห์

(วิธีการจับคือ นำฝาเฉพาะของสัปดาห์นั้นๆ มารวม จับรางวัล หากฝาที่จับได้ฝาแรกทายผลฟุตบอลผิด ก็จะจับไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ฝาแรกที่ทายผลถูกต้อง)

หมายเหตุ : ฝาที่ได้รางวัลทอง ต้องทายผลบอลถูกต้อง โดยไม่จำเป็นต้องระบุทีมดีเจก็ได้ ให้ถือว่า No Vote DJ หากโหวตทีมดีเจมาด้วย ทีมดีเจจะได้รับ 5,000 คะแนน

2. การจับรางวัลโชคชั้นที่ 2

หลังจากจบการแข่งขัน LIPO BIG MATCH OF THE WEEK ครบ 4 ครั้ง จะนำฝาทั้งหมด ตั้งแต่ครั้งที่ 1-4 ของเดือนนั้น มารวบรวม เพื่อจับหาผู้โชคดีประจำเดือน รับแพคเกจทัวร์ กรุงเทพ- อังกฤษ ชมเกมแดงเดือด 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 320,000 บาท ( โดยต้องเป็นฝาที่ทายผลบอลใน 4 match นั้นถูกต้อง ถ้าทายผิดจะไม่ได้สิทธิ์รับรางวัล)

รวมจับใหญ่ 4 ครั้ง ในครั้งที่ 4,8,12,16 รวม 4 รางวัล

– จับครั้งที่ 4 คือ ฝาทายผล ครั้ง ที่ 1-4

– จับครั้งที่ 8 คือ ฝาทายผล ครั้ง ที่ 5-8

– จับครั้งที่ 12 คือ ฝาทายผล ครั้งที่ 9-12

– จับครั้งที่ 16 คือ ฝาทายผล ครั้งที่ 13-16

หมายเหตุ – ฝาที่จับรางวัลได้ตั๋วเครื่องบิน ต้องทายผลถูกต้อง โดยไม่จำเป็นต้องระบุทีมดีเจก็ได้ ให้ถือว่า No Vote DJ หากโหวตทีมดีเจมาด้วย ทีมดีเจจะได้รับ 5,000 คะแนน

3. รางวัล Lucky Draw

ในการจับฝาครั้งที่ 16 ในวันที่ 14 มกราคม 57 จะมีการจับรางวัลพิเศษ โดยนำฝาทุกฝาที่ส่งเข้ามาตั้งแต่ครั้งที่ 1 -16 ไม่ว่าทายถูกหรือผิด มาจับหาผู้โชคดีอีก 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รับแพคเกจทัวร์ กรุงเทพ- อังกฤษ

หมายเหตุ – ฝาที่จับรางวัลได้ตั๋วเครื่องบิน ต้องทายผลถูกต้อง โดยไม่จำเป็นต้องระบุทีมดีเจก็ได้ ให้ถือว่า No Vote DJ หากโหวตทีมดีเจมาด้วย ทีมดีเจจะได้รับ 5,000 คะแนน

สรุปรวมของรางวัล

รางวัลรายสัปดาห์

– ทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล/สัปดาห์ รวม 16 รางวัล

– เสื้อยืดลิโพ 10 ตัว มูลค่า 300 บาท จำนวน 10 รางวัล /สัปดาห์ รวม 160 รางวัล

รางวัลรายเดือน

– แพคเกจทัวร์กรุงเทพ-อังกฤษ พร้อมชมฟุตบอล 4 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 320,000 บาท รวม 8 ที่นั่ง

รางวัล Lucky Draw

– แพคเกจทัวร์กรุงเทพ-อังกฤษ พร้อมชมฟุตบอล 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 320,000 บาท

เงื่อนไขการรับรางวัล

1.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัว

ประชาชนและทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ฯ ในวันและเวลาทำการภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล โดยขอสงวนสิทธิให้ผู้โชคดีรายเดิมได้รับเพียง 1 รางวัล ต่อ 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น (หมายความว่า ผู้โชคดีสามารถได้รางวัลมากกว่า 1 รางวัล แต่แต่ละประเภทรางวัลได้มากสุดคนละ 1 รางวัลเท่านั้น เช่น มากที่สุดที่จะได้ คือ แพคเกจทัวร์ 1 รางวัล+ทองคำ 1 รางวัล + เสื้อยืด 1 รางวัล) หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ แล้วบริษัท ฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศล หรือหน่วยงานราชการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป

2. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และหากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางไปได้ด้วยตนเอง หรือขอวีซ่าไม่ผ่าน ต้องถือว่าสละสิทธิ์ด้วย

3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร

4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

5. พนักงาน บริษัท โอสถสภา จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

6. กติกาการตัดสินทางบริษัท ฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนที่มีผู้ร่วมรายการส่งเข้ามาทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ โดยเชิญแขก ผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

วิธีการส่งฝา

1. ตู้ ปณ 218 ไปรษณีย์คลองจั่น กรุงเทพ 10240 (โดยต้องส่งมาก่อนวันที่จะมีการแข่งขันของทีมนั้นๆ โดยดูจากวันที่ประทับของตราไปรษณีย์บนซองหรือพัสดุ เช่น คู่ที่ 1 เตะวันที่ 1 กย 56 ดังนั้นตราประทับบนซองหรือพัสดุวันสุดท้ายที่จะนับมาจับรางวัล คือ 1 กย 56 เท่านั้น ส่งหลังจากวันที่เตะถือเป็นโมฆะ)

2. มาส่งฝาด้วยตัวเองได้ที่บูธลิโพ ทุกวันพฤหัสบดีและศุกร์ ตั้งแต่บ่าย 3 ถึง 3 โมงเย็น ณ ห้องโถง อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ อสมท (จะมีเจ้าหน้าที่ลิโพคอยรับและตรวจนับให้ โดยจะมีบูธตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 56 เป็นต้นไป คือทุกพฤหัสและศุกร์ ก่อนเริ่มการแข่งขันคู่ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ตามโจทย์กำหนด หากมาส่งวันอื่นๆที่ทางลิโพไม่ได้ไปออกบูธ จะไม่มีการรับฝาแต่ประการใด)

กติกาการแข่งขันสำหรับดีเจ

ทีมดีเจที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตลอดโครงการ จะได้รับรางวัลแพคเกจทัวร์กรุงเทพ- อังกฤษ 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง โดยดีเจจะได้คะแนนจาก 3 วิธี คือ

1. คะแนนโหวตจากจำนวนฝาที่ทายผลและระบุชื่อดีเจหน้าซองหรือพัสดุ 1 ฝา = 1 คะแนน (ยกตัวอย่างเช่น หน้าซองระบุโหวตทีมดีเจเฮียนอส มีฝาส่งมา 500 ฝา = 500 คะแนน)

2. คะแนนจากการผลฟุตบอล LIPO BIG MATCH OF THE WEEK 16 match ถูก จะได้คะแนน 5,000 คะแนนต่อครั้ง (โดย 1 ทีมสามารถส่งคำตอบได้เพียงคำตอบเดียวเท่านั้น ก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น)

3. คะแนนพิเศษจากฝาผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำ 16 รางวัล และแพคเกจท่องเที่ยว 5 รางวัล หากในฝาผู้โชคดีระบุโหวตทีมดีเจมาด้วย 5,000 คะแนน (ตัวอย่างเช่น ฝาที่จับได้ทองคำ ระบุชื่อทีมดีเจโทนคุง ทีมดีเจโทนคุงจะได้รับ 5,000 คะแนน เป็นต้น)

หมายเหตุ สรุปคะแนนดีเจ ทุกอาทิตย์ ในวันเดียวกับวันที่ประกาศผลผู้ฟัง ทางเว็บไซต์ และแฟนเพจ Active Radio

ประกาศผู้โชคดี (ตามวันที่ระบุในตารางข้างต้น)

– ประกาศผู้โชคดีทุกสัปดาห์ ในรายการสปอร์ตไกด์ FM99 ทุกวันอังคาร

– www.mcot.com/fm99

– www.facebook.com/fm99mcot

– www.facebook.com/LipovitanDThailand

ผู้ฟังสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

– www.mcot.com/fm99

– www.facebook.com/fm99mcot

– www.facebook.com/LipovitanDThailand