รับแจกแบบสอบถาม

รับแจกแบบสอบถาม

รับแจกแบบสอบถาม เพื่อสำรวจข้อมูลต่างๆ จากกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ โดยทีมงานผู้ชำนาญงานทั้งแบบออนไลน์ และแบบลงภาคสนาม 

  • รับเก็บข้อมูลสำหรับงานนักศึกษาระดับ ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี โทหรือเอก
  • บริการรับทำวิจัยเชิงปริมาณ
  • บริการรับสร้างแบบสอบถาม
  • บริการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
  • บริการการคีย์วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติชั้นสูง
  • บริการรับเก็บแบบสอบถามออนไลน์ ทุกชนิด
  • บริการรับเก็บแบบสอบถามทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
  • บริการรับทั้งงานรัฐและเอกชน
  • บริการรับคีย์ข้อมูลใส่ใน Excel

จัดส่งเอกสารอย่างรวดเร็วและครบถ้วน รับแปลผล วิเคราะห์งานวิจัยสถิติเบื้องต้นจนถึงขั้นสูง นอกจากนี้ทางทีมงานรับวิเคราะห์วิจัยตลาด วิจัยธุรกิจ วิจัยผู้บริโภค แก่สถานประกอบทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด มั่นใจถูกต้องครบถ้วน ดูแลอย่างมืออาชีพ