Rush to Korea Win Prizes

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเกาหลี กับกิจกรรม “Rush to Korea!” เพื่อลุ้นรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์สี LG, โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S4, โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note และ ตั๋วเครื่องบินไปกลับเกาหลี

 

เพียงซื้อแพคเกจทัวร์เกาหลีจาก 16 บริษัท หรือซื้อตั๋วเครื่องบินไปเกาหลีเดินทางโดย 7 สายการบิน(ในกรณีเดินทางเอง) จากบริษัทใดก็ได้ 
โดยต้องเดินทางภายในระหว่างวันนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2556

 

error: Content is protected !!