นโยบายการให้บริการ

นโยบายการให้บริการ

ข้อมูลสถิติ

รูปแบบการเข้าใช้และจำนวนการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น จำนวนของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือหน้าเว็บไซต์บางหน้าในแต่ละวัน โดยทั่วไปเรียกว่า ข้อมูลสถิติ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมประเภทนี้จะเก็บรวบรวมด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี เช่น IP ADDRESS ซึ่งเป็นหมายเลขที่กำหนดให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่คุณท่องเว็บไซต์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ “จัดเก็บ” เว็บเพจ จะกำหนดชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจากIP ADDRESS โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.arenamedia.co.th เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจะลงบันทึก IP ADDRESS ของเครื่องคอมพิวเตอร์คุณไว้อารีน่า มีเดีย ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บของ Google, Inc. (“Google”)เพื่อดูข้อมูลสถิติเหล่านี้ Google Analytics จะใช้ “คุกกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อช่วยวิเคราะห์ลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ www.arenamedia.co.th ของผู้ใช้ ข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ www.arenamedia.co.th ของคุณ (รวมทั้ง IP ADDRESS ของคุณ) จะได้รับการส่งไปยังและจัดเก็บโดย Google บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะตัวแทนของเรา Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ www.arenamedia.co.th ของคุณ รวบรวมรายงานการดำเนินการบนเว็บไซต์ และให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการบนเว็บไซต์ Google จะไม่หาความเกี่ยวข้องจาก IP ADDRESS ของคุณกับข้อมูลอื่นใดที่ Google มีอยู่ คุณสามารถปฏิเสธที่จะใช้คุกกี้ได้โดยการเลือกการตั้งค่าที่ต้องการบนโปรแกรมเบราเซอร์ของคุณ แต่หากคุณเลือกดำเนินการดังกล่าว คุณจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ www.arenamedia.co.th ได้สมบูรณ์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน http://www.google.com/analytics/terms/gb.html (ข้อกำหนดเกี่ยวกับบริการและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของ Google Analytics) ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ www.arenamedia.co.th ที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้นที่สามารถเข้าไปใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย Google Analytics ได้ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนและบริหารดูแลเว็บไซต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเท่านั้น เช่น เพื่อปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ และเพื่อปรับแต่งเนื้อหา และ/หรือแผนผังเว็บไซต์ ตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการแต่ละราย หรือกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภท

คุกกี้จาก www.arenamedia.co.th

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมประเภทอื่นในการระบุผู้เข้าเยี่ยมชมจะจัดเก็บไว้ใน “คุกกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กจากเว็บไซต์ที่ส่งไปจัดเก็บไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชม เพื่อบริการช่วยเหลือผู้เข้าเยี่ยมชม ขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ บางส่วนบนเว็บไซต์ของ www.arenamedia.co.th ใช้คุกกี้เพียงแค่สำหรับจัดเก็บรหัสของผู้ใช้บริการ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำอีกครั้ง เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ในภายหลัง การใช้คุกกี้ถือเป็นมาตรฐานทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต แม้ว่าโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับการใช้คุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่การตัดสินใจว่าจะยอมรับการใช้คุกกี้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณตั้งค่าโปรแกรมเบราเซอร์ เพื่อป้องกันการรับคุกกี้ หรือจัดให้มีบริการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ถึงคุณ ในกรณีที่คุณไม่ยอมรับการใช้คุกกี้ คุณยังคงสามารถเข้าใช้บริการส่วนใหญ่ภายในเว็บไซต์ของ www.arenamedia.co.th ได้ คุกกี้จาก www.arenamedia.co.th จะหมดอายุลงเมื่อผู้ใช้ปิดเว็บไซต์หรือไม่ดำเนินการใด ๆบนเว็บไซต์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

การตรวจจับเบอร์มือถือโดยอัตโนมัติ

บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี เช่น เบอร์มือถือ, ตำแหน่งที่อยู่ (Location) รวมถึง IP ADDRESS ซึ่งเป็นหมายเลขที่กำหนดให้กับอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ www.arenamedia.co.th ของคุณ โดยคุณสามารถปฏิเสธที่จะใช้ฟังก์ชั่นดังกล่าวได้โดยการกดบล็อก (Block) บนโปรแกรมเบราเซอร์ของคุณ ในครั้งแรกที่เข้าเว็บไซต์ของเรา ได้เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว และในกรณีที่คุณอนุญาตให้บริษัทฯ ทำการเก็บข้อมูลของท่านไว้ บริษัทฯ ถือว่าท่านยินดีที่จะให้บริษัทฯ ทำการส่ง SMS ประชาสัมพันธ์ ได้ในภายหลัง และหากท่านมีความประสงค์จะยกเลิกการรับข่าวสารผ่าน SMS ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มที่เรากำหนดไว้ได้ตลอดเวลา