TOKYU Department Store แจกทอง

TOKYU Department Store แจกทอง

28th Anniversary Sale เมื่อซื้อสินค้าใน TOKYU Department Store ครบ 400 บาท รับคูปองชิงโชค 2 ใบ เพื่อลุ้นชิงทองคำหนัก 5 บาท , บัตรของขวัญโตคิว ตั้งแต่วันที่ 1-14 ส.ค. 2556

ของรางวัล
รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง หนัก 5 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 บัตรของขวัญโตคิว 50,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
รางวัลที่ 3 บัตรของขวัญโตคิว 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

การจับรางวัล วันที่ 14 สิงหาคม 2556 (เวลา 17.00 น.)