Up to U…เลือกคู่หูพาเที่ยวญี่ปุ่น

Up to U…เลือกคู่หูพาเที่ยวญี่ปุ่น

กรีนนัท แทคทีม ทาบิ ชวนคุณควงแขนศิลปิน AF เที่ยวญี่ปุ่นแบบฟรีๆ

แค่อร่อยกับ กรีนนัท หรือ ทาบิ แล้วส่งซองเปล่า เขียนชื่อ, ที่อยู่, อายุ, เบอร์โทรศัพท์ และชื่อศิลปิน AF ที่คุณอยากร่วมทริปด้วย

มาที่ ตู้ ปณ.1 ปณฝ.คลองเตย กรุงเทพฯ 10111

ลุ้นทัวร์ญี่ปุ่นกับศิลปิน AF ที่คุณชอบ จำนวน 8 รางวัลๆ ละ 1 ที่นั่ง รวม 480,000 บาท

ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2556

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร 02-350-2000 ต่อ 313

(สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / รางวัลท่องเที่ยวญี่ปุ่น เด็กต่ำกว่า 18ปี ต้องโอนสิทธิ์ให้ผู้ปกครอง

และผู้เโชคดีไม่สามารถขายหรือเปลี่ยนโอนให้แก่ผู้อื่น ยกเว้นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน)