ทำงานที่อารีน่า

Home / ทำงานที่อารีน่า

บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด หรืออารีน่า เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการระบบและเทคโนโลยีที่อาศัยสัญญาณของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้ง AIS, DTAC และ TrueH ซึ่งเป็นผู้ให้บริการหลักของประเทศไทย อารีน่าก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2554 และด้วยจำนวนลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันกว่า 90 ล้านเลขหมาย โดยให้บริการระบบ SMS ที่มีหมายเลขที่จำง่าย และถูกใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาดมากที่สุดในประเทศ

อารีน่า  ตอบแทน พนักงานที่ได้ทำงานให้อย่างเต็มความสามารถ ด้วยการให้สวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน ดังนี้

ประกันสังคม
เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสำรองไว้สำหรับพนักงานของเรากรณีที่เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

ประกันสุขภาพ
เราให้การคุ้มครองการประกันสุขภาพในอัตราที่จำเป็น และเหมาะสม 

การประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
เรามีการประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุคุ้มครองพนักงานทุกกรณีตลอด 24 ชม.

ตรวจสุขภาพประจำปี
เราให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ

ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
เราเชื่อว่าบุคลากรที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นเราจึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้ เพิ่มพูนความรู้และความชำนาญในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นโดยการฝึกอบรมทั้ง ภายในและภายนอกบริษัท

เงินช่วยเหลือพนักงาน
เรามีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีอุปสมบท สมรส คลอดบุตร ประสบภัยต่างๆ และเสียชีวิต

ห้องสมุด
เรามีทั้งหนังสือ, DVD, เกมส์ ให้บริการแก่พนักงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โทรศัพท์มือถือ
เราจัดให้พนักงานได้รับโทรศัพท์มือถือไว้ใช้สำหรับติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทกับพนักงาน และหน่วยงานภายนอก

error: Content is protected !!