Zilk Auction ลุ้น iPad4

Zilk Auction ลุ้น iPad4

ร่วมสนุกกับกิจกรรมใหม่จาก Zilk Thailand (ซิลค์ ประเทศไทย) กันค่ะ กับกิจกรรม “Zilk Auction” มาร่วมประมูล iPad with Retina display 16GB WiFi โดยให้คุณบอกมาว่า คุณจะประมูล iPad ด้วยกระดาษทิชชู Zilk กี่ม้วน (ระหว่าง 1-100 ม้วน) ถ้าจำนวนม้วนใด มีคนร่วมประมูลน้อยที่สุด จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

ร่วมประมูลและดูกติกาเพิ่มเติมได้แล้วที่ http://on.fb.me/11fbsIu

ตั้งแต่วันนี้ – 14 พฤษภาคมนี้