Zilk Auction ลุ้น iPad4

ร่วมสนุกกับกิจกรรมใหม่จาก Zilk Thailand (ซิลค์ ประเทศไทย) กันค่ะ กับกิจกรรม “Zilk Auction” มาร่วมประมูล iPad with Retina display 16GB WiFi โดยให้คุณบอกมาว่า คุณจะประมูล iPad ด้วยกระดาษทิชชู Zilk กี่ม้วน (ระหว่าง 1-100 ม้วน) ถ้าจำนวนม้วนใด มีคนร่วมประมูลน้อยที่สุด จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

ร่วมประมูลและดูกติกาเพิ่มเติมได้แล้วที่ http://on.fb.me/11fbsIu

ตั้งแต่วันนี้ – 14 พฤษภาคมนี้