กิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณา ประเภทห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์มาเก็ต

มายด์แชร์ (Mindshare) และ มิลวาร์ด บราวน์ (Millward Brown) ได้สำรวจความความเห็นผู้บริโภคแบบออนไลน์เกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณาของ 5 กลุ่มสินค้าและบริการ ซึ่งตราสินค้าต่างๆเหล่านี้จะทดสอบ ความชอบ, ความสนใจในการซื้อตรานั้นๆ, พฤติกรรมผู้บริโภค และ Advocacy level

โดยครั้งนี้เป็นช่วงระหว่าง 30 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2556 โดยใช้การสำรวจ ผ่าน Online Survey จากผู้บริโภค 300 คน ในกรุงเทพ เชียงใหม่และขอนแก่น คิดเป็นจังหวัดละ 100 คน โดยแบ่งเป็นชายและหญิงเท่าๆกัน

กิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณา ประเภทห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์มาเก็ต

brand-recalled-supermarket-jun-2013

 

brand-recalled-jun-jul-2013-3

สำหรับกลุ่มห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์มาเก็ต มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องทั้งกิจกรรมในด้านการสื่อสารและกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ซึ่งผู้บริโภคนึกถึง Tesco Lotus มากที่สุด ตามมาด้วย Big C และ Central

ทั้ง 3 ห้าง มีคะแนนความชอบที่ใกล้เคียงกัน คือประมาณ 8 จาก 10 คะแนน ซึ่งความสนใจในการซื้อสินค้าก็เป็นไปในแนวโน้มเดียวกัน มีคะแนนอยู่ที่ 8.2-8.5

ห้างประเภทไฮเปอร์มาเก็ตทั้ง 2 ราย อย่าง Big C และ Tesco Lotus ได้รับคะแนน Net promoter Score ใกล้เคียงกัน

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
มายด์แชร์ (Mindshare) และ มิลวาร์ด บราวน์ (Millward Brown) และ marketingoops