ระบบ SMS Vote

SMS Voting เป็นการนำ SMS ไปใช้ร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การโหวต เกม การสร้างโพล สำรวจความคิดเห็น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เรามักจะเห็นกันบนสื่อในหลาย ๆ ประเภท ไม่ว่าจะเป็น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ หรือ สื่อบนอินเตอร์เน็ท แต่ปัจจุบันได้มีการนำสื่อ SMS หรือ ข้อความสั้น เข้ามาใช้ร่วมกับกิจกรรมประเภทต่าง ๆ เนื่องจากเป็นสื่อที่ได้รับผลตอบกลับที่รวดเร็ว และมาจากลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจริง แถมยังให้ประโยชน์ในด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ข้อดีของ SMS Voting ในฝั่งลูกค้า

 1. มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น
 2. เข้าร่วมกิจกรรมได้ง่าย ผ่านโทรศัพท์มือถือ
 3. รักษ์โลก ด้วยการส่ง sms แทนการส่งกระดาษ หรือ จดหมาย
 4. ร่วมกิจกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา

ข้อดีของ SMS Voting ในฝั่งผู้จัดกิจกรรม

 1. SMS Voting สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ทำให้องค์กรดูทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี
 2. SMS Voting เป็นช่องทางที่ช่วยรับข้อมูล และผลตอบกลับได้อย่างรวดเร็ว วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
 3. SMS Voting เป็นสื่อที่ช่วยประหยัดแรงงานพนักงานในการทำการสำรวจทางการตลาดได้เป็นอย่างดี
 4. SMS Voting ช่วยสร้างความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมของลูกค้า
 5. SMS Voting รองรับการใช้งานได้ตลอดเวลา และกำหนดช่วงเวลาได้
 6. รักษ์โลก ด้วยการส่ง sms แทนการส่งกระดาษ หรือ จดหมาย
 7. สามารถนำข้อมูลที่ได้จาก SMS Vote มาใช้วิเคราะห์เชิงการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Marketing

 • ใช้ SMS Voting  ในรายการวิทยุ รายการทีวี
 • ใช้ SMS Voting ใน บริษัท องค์กร หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
 • ใช้ SMS Voting ในงาน event งานสัมนา ต่าง ๆ
 • ใช้ SMS Voting ในธุรกิจ เพื่อกิจกรรมส่งสริมทางการตลาด
 • ใช้ SMS Voting โหวตดารา นักร้อง นักแสดง
 • ใช้ SMS Voting สำหรับนิตยสารต่างๆ

ผลงานที่ผ่านมา