บริการให้เช่าตู้ปณ.

อารีน่า มีเดีย มีบริการให้เช่าตู้ปณ. ชิงโชค เพื่อรับชิ้นส่วน พร้อมบริการต่างๆ ครบวงจร 

  • แกะซอง พร้อมจัดเก็บชิ้นส่วนในสถานที่ปลอดภัย
  • บริการประมาณการจำนวนสลากพร้อมรายงานเป็นระยะ
  • จัดส่งชิ้นส่วนไปยังปลายทาง / หน้างาน / สถานที่จับรางวัล
  • หลังจบกิจกรรม บริการจัดเก็บตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
  • พร้อมบริการทำลายโดยกรรมวิธีที่ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริการของเรา

ตู้ไปรษณีย์เช่า

 เพื่อเปิดรับชิ้นส่วน ทั้งในเขต กรุงเทพและปริมณฑล

เคลื่อนย้าย

ด้วยรถยนต์ที่เหมาะสมกับจำนวนชิ้นส่วนทั้งรถกระบะ4 ล้อ และ 6 ล้อ

จัดเก็บ

บริการสถานที่จัดเก็บที่ปลอดภัย ความชื้นน้อย และได้รับการควบคุมปริมาณฝุ่นละออง 

our expertise

บริการจัดส่ง

ไปยังปลายที่กำหนดด้วยรถยนต์ เรือ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม

บริการคาดการณ์จำนวน

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี เรามีกรรมวิธีในการประเมิน และนับจำนวน ปริมาณจดหมาย/ชิ้นส่วน ให้คุณ

บรรจุภัณฑ์

ชิ้นส่วนทุกชิ้น จะได้รับการแบ่งบรรจุในภาชนะตามความเหมาะสม เช่น กล่องกระดาษ กล่องพลาสติก ถุงกระสอบ เป็นต้น

บริการทำลายโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้วยกรรมวิธีที่ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม