บริการ ตู้ปณ.

อารีน่า มีเดีย มีบริการให้เช่าตู้ปณ. ชิงโชค เพื่อรับชิ้นส่วน พร้อมบริการต่างๆ ครบวงจร 

บริการของเราประกอบด้วย

  • ให้เช่าตู้ปณ. เพื่อเปิดรับชิ้นส่วน ทั้งในเขต กรุงเทพและปริมณฑล
  • แกะซอง พร้อมจัดเก็บชิ้นส่วนในสถานที่ปลอดภัย
  • บริการประมาณการจำนวนสลากพร้อมรายงานเป็นระยะ
  • จัดส่งชิ้นส่วนไปยังปลายทาง / หน้างาน / สถานที่จับรางวัล
  • หลังจบกิจกรรม บริการจัดเก็บตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
  • พร้อมบริการทำลายโดยกรรมวิธีที่ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม

20160123_122126 - Copy

รับชิ้นส่วน

20160123_122126 - Copy

แกะซองพร้อมจัดเก็บ

20160125_115757 - Copy

แกะซองพร้อมจัดเก็บ

20151119_164625 20151120_142050 20151120_142053 20151120_142102

แกะซองพร้อมจัดเก็บ

20151111_220452 20151113_130333 20151119_164452 20151119_164625