แนะนำบริษัท

บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2011 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ให้บริการการตลาดครบวงจร เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้นักการตลาดสมัยใหม่ บรรลุเป้าหมายทางการตลาดของพวกเขา ทั้งเพิ่มยอดขาย ส่วนแบ่งตลาดกำไร ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงช่องทางใหม่ๆ รวมถึงการสร้างประสบการณ์ ความสนุก ความสะดวกสบาย และแน่นอน เราช่วยสร้างความพึงพอใจของลูกค้าของคุณ

ความสามารถหลักของเรามาจากความเชี่ยวชาญในสายงานไอที ผสมผสานกับไอเดียทางการตลาด ที่ทันสมัย แปลกใหม่ ท้าทาย ซึ่งเรานำมาสร้างเป็นโซลูชันการตลาดในแบบที่กำหนดเอง เพื่อให้เหมาะสมที่สุดกับแต่ละองค์กรที่มีความแตกต่างของกลุ่มลูกค้า

เรามุ่งมั่นที่จะมอบผลลัพธ์ด้านการตลาดและสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าสำหรับองค์กร เสมอ

เราเชื่อมั่นว่า ทีมงานที่ดี คือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ ต่อความสำเร็จของงานที่เราทำ 

เราจึงสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เรายินดีต้อนรับทุกท่านที่เชื่อแบบเรา มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว

โอกาสที่เท่าเทียม

เรามีทรัพยากรบุคคลที่มีความหลากหลาย  ของ ศาสนา วัฒนธรรม อายุ เพศ ระดับการศึกษา ความรู้ และความสามารถ เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญในการเปิดมุมมอง แนวทางการตัดสินใจ การบริหาร การส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดการร่วมมือระหว่างพนักงาน รวมถึงความท้าทายใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจ

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

เงินเดือน 14,000 บาท [รับ 1 อัตรา]

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 

 1. ทดสอบผลิตภัณฑ์ Web Application ของบริษัทตามที่กำหนด
 2. ดูแลให้คำปรึกษาด้านการใช้งาน Web Application ต่างๆ แก่ลูกค้าของบริษัท
 3. รวบรวมข้อมูลการใช้งาน Web Application ของลูกค้า
 4. จัดอบรมการใช้งาน Web Application ต่างๆ ของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 26 ปี
 2. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 3. จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,จบสาขาวิศวอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมหรือวิศวไฟฟ้าสื่อสาร
 4. มีความสนใจเกี่ยวกับสมาร์ทโฟน
 5. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
 6. พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
 7. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 8. หากมีทักษะด้านการสื่อสาร พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. สามารถเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้

 

เงินเดือน :  9,000 บาท [รับ 1 อัตรา]

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 

 • ควบคุมแท่นตัดกระดาษ (A4)
 • ตั้งค่าการใช้งานตัดกระดาษ
 • ตัดชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบคุณภาพของงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย อายุ 18 – 30 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 2. รักงานบริการ ปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือกรณีฉุกเฉินได้
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้เบื้องต้น
 4. มีความขยัน มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
 5. ไม่สูบบุหรี
 • เงินเดือน : 17,000 บาท [รับ 1 อัตรา]

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ติดตามผู้บริหาร ดูแลทุกเรื่องของผู้บริหาร

คุณสมบัติ

 • ชาย อายุ 24-32 ปี จบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงานได้ดี 
 • มีทักษะในการฟัง จับประเด็น และจดจำรายละเอียดต่างๆ ได้ดี
 • ทันสมัย ใฝ่เรียนรู้ มีความรู้รอบตัวสูง บริหารจัดการตัวเองได้ดี 
 • สามารถทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • หากมีประสบการณ์ทำงานการเป็นเลขา อย่างน้อย 1 ปี และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 เงินเดือน 17,000 บาท  [รับ 1 อัตรา]

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 

 1. จัดทำเอกสาร เช่น หนังสือมอบอำนาจ หนังสือยินยอม เป็นต้น
 2. รับผิดชอบการร่าง ตรวจ และจัดทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 3. รับผิดชอบการร่าง ตรวจ และจัดทำข้อมูล ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อยื่นขอใบอนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4. ประสานงาน และ ดำเนินการ เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสาร หรือ ใบอนุญาตนั้นๆ  กับองค์กรภายใน ภายนอก และกับหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง (ทั่วประเทศ)
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หมายเหตุ กรณีออกไปทำงานต่างจังหวัด บริษัท มีค่าเดินทาง และค่าที่พักให้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. จบปริญญาตรี สาขากฎหมาย 
 3. มีความรับผิดชอบสูง ให้ความคิดเห็นทางกฎหมายได้
 4. หากมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถขับรถยนต์ได้ และสามารถเดินทางไปติดต่อราชการที่ต่างจังหวัดได้

เงินเดือน : 20,000 บาท [รับ 1 อัตรา]

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สำรวจหาพื้นที่ ในการจัดกิจกรรม ประสานงานหน้า Site จัดงาน
 • ดำเนินการวางแผนงานกิจกรรม ชิงโชค / ออกบูธ, Create, Presentation และนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
 • กำกับดูแลภาพรวมของงานร่วมกับทีมงาน ประสานงานทุกหน่วยงานภายใน เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ
 • ติดต่อผู้รับหมา, Supplier ทั้งที่มีอยู่แล้วหรือหารายใหม่ ให้ข้อมูลและเจรจาต่อรองราคา Supplier
 • ทำรายงานความคืบหน้าโครงการส่งให้แก่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

คุณสมบัติ

 1. ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี จบปริญญาตรี/โท สาขาใดก็ได้
 2. รักงานบริการ ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี ปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือกรณีฉุกเฉินได้
 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ ไหวพริบดี มีความรู้รอบตัว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 4. ประสบการณ์ทำงานด้าน Event อย่างน้อย 2 ปี
 5. สามารถทำงานนอกเวลาได้
 6. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

เงินเดือน 16,000 + บาท [รับ 1 อัตรา]

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 

 • คิดและสร้างสรรค์ สื่อโฆษณา ออฟไลน์ เช่น โปสเตอร์, ใบปลิว, ป้ายโฆษณา, ดิสเพลย์, Back Drop, สแตนดี้, 
 • สื่อโฆษณา ออนไลน์ เช่น Banner, Facebook ads, Info graphic, Presentation, คอนเทนท์ VDO
 • ประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอก เพื่อให้งานออกมาสำเร็จลุล่วง ตามแผนงานของบริษัท

คุณสมบัติ

 1. ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี จบปริญญาตรี/โท สาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 2. สามารถใช้โปรแกรม Premiere Pro, Adobe Photoshop , illustrator  ได้อย่างคล่องแคล่ว
 3. สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น
 4. สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว และมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 5. มีความละเอียดรอบครอบ ในเรื่องการตรวจสอบคำผิด คำถูก และสามารถใช้คำที่เหมาะสมกับชิ้นงานที่สร้างสรรค์ได้ดี

 เงินเดือน 14,000 บาท [รับ 2 อัตรา]

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 

 1. จัดหาดีล ร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์ติวเตอร์ ฟิตเนส สปา โรงแรม และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ประสานงานร้านค้า เพื่อนัดหมายทำสัญญา และขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสานงานภายในบริษัท เพื่อจัดทำสื่อโฆษณาและนำส่งให้ร้านค้า
 4. ออกตรวจ ตำแหน่งการวางสื่อโฆษณา ณ ร้านค้าที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. .ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 34 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ เกรดเฉลี่ย 2.40 ขึ้นไป
 2. รักงานบริการ ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี ปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือกรณีฉุกเฉินได้
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Excel, Word,อินเตอร์เน็ต,รับส่ง E-Mail / Line ได้ดี
 4. มีความขยัน มนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถสื่อสารได้ดี มีความรับผิดชอบสูง
 5. มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเป็นของตัวเองและสามารถนำมาใช้ทำงานได้

เงินเดือน : 13,500+ บาท [รับ 2 อัตรา]

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 

 • ติดต่อผู้โชคดี เพื่อแจ้งรายละเอียดและทำนัดหมาย รับของรางวัล ผ่านทางโทรศัพท์
 • จัดทำข้อมูลรายชื่อผู้โชคดีลงโปรแกรม Excel
 • ให้บริการแลกของรางวัลผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์
 • ตอบคำถามและให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์, Social Media, Line, อีเมล์
 • ช่วยงานอีเวนท์ในพิธีจับสลากทั้งในและนอกสถานที่

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. .ชาย อายุ 22 – 30 ปี วุฒิปวส – ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 2. มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี 
 3. ชอบพบปะ ผู้คน ยิ้มแย้ม แจ่มใส รักงานบริการ ปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือกรณีฉุกเฉินได้
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Excel, Word,อินเตอร์เน็ต,รับส่ง E-Mail / Line ได้
 5. มีความขยัน มนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถสื่อสารได้ดี มีความรับผิดชอบสูง

 เงินเดือน 12,000 บาท [รับ 5 อัตรา]

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 

 • รับผิดชอบการสนทนากับลูกค้าทางโทรศัพท์
 • ให้ข้อมูลและตอบปัญหาแก่ลูกค้า
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ หญิง อายุ 22-27 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 3. มีใจรักงานบริการ
 4. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 5. สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
 6. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 7. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 เงินเดือน 13,000 บาท [รับ 1 อัตรา]

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 

 • วางแผนและเขียนคอนเทนท์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
 • ดูแล Content ข้อความและรูปภาพ จัดวางเนื้อหาต่างๆ ให้สวยงาม ครบถ้วน มีความแปลกใหม่ 
 • ติดตามกระแสใหม่ๆ บน Social และนำมาวางแผนในการนำเสนอบน Facebook , Website และ Social Media ต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชายหรือหญิงอายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความเข้าใจด้าน Digital Marketing, Content Marketing

 เงินเดือน 13,000 บาท โอที 100 บาท/ชม.

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 

 • พาเจ้านาย ไปยังสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • พาทีมอีเวนท์ ไปยังสถานที่จัดงานต่างๆ รวมถึง ช่วย ยกของ ประกอบ ติดตั้ง อุปกรณ์จัดงานต่างๆ
 • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยรถยนต์ของบริษัท
 • นำสินค้าไปส่ง ที่ทำการไปรษณีย์ / เคอรี่ และที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 2. จบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 3. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่สูบบุหรี่
 4. สุภาพ เรียบร้อย มีวินัย อัธยาศัยดี มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถทำ OT ได้
 5. มีประสบการณ์เชี่ยวชาญเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
 6. มีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

รายละเอียดการทำงานและการรับสมัคร