บริการขอใบอนุญาต จับสลาก ชิงโชค

บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด บริการขออนุญาตจับรางวัลชิงโชค, จับสลากชิงโชค, ขอใบอนุญาตจับรางวัลชิงโชค, ขออนุญาตจับฉลาก ซึ่งเราบริการตั้งแต่ขั้นตอนให้คำปรึกษา การเตรียมเอกสารและข้อมูลจนถึงขั้นตอนเมื่อได้รับเลขใบอนุญาต

ติดต่อใช้บริการขออนุญาตจับรางวัลชิงโชค, จับฉลากชิงโชค, ขอใบอนุญาตจับรางวัลชิงโชค, ขออนุญาตจับสลาก  ติดต่อคุณทราย โทร.081-533-7777 หรือ julawatee@arenamedia.co.th

บริการขอใบอนุญาต ชิงโชค

เร็วที่สุดในประเทศ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

อย่าเสี่ยงกับบริษัทใหม่ๆ ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ

เตรียมตัว ขอใบอนุญาต จับฉลาก จับรางวัล สลาก ชิงโชค

 1. กำหนดวิธีการเล่น
 2. วันที่เริ่มรายการ / วันสิ้นสุดรายการ / วัน เวลา / สถานที่จับรางวัล
 3. รายละเอียดของรางวัล (มูลค่า / จำนวน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน ขออนุญาต จับรางวัล ชิงโชค

 1. บริษัทท่านฯ สแกนเอกสารที่ได้จัดเตรียมไว้ ส่งอีเมล์มาที่  julawatee@arenamedia.co.th เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
 2. บริษัทท่านฯ ชำระค่าบริการทั้งหมดให้แก่บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด ตามใบเสนอราคา / ใบยืนยันการรับบริการโดยเช็คสั่งจ่ายหรือโอนเงินเข้าบัญชี (พร้อมจัดทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย)
 3. บริษัทอารีน่าฯ ดำเนินการด้านเอกสาร,ถ้อยคำในการให้ปากคำแล้วส่งให้ท่านตรวจสอบ
 4. บริษัทอารีน่าฯ ส่งแมสเซนเจอร์ไปรับเอกสารตามข้อ 1 และข้อ 2  จากบริษัทของท่าน พร้อมมอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีและใบรับฝากเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน
 5. บริษัทอารีน่าฯ ดำเนินการยื่นเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 15 วันทำการ เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วจะดำเนินการส่งใบอนุญาตให้แก่บริษัทท่านฯ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

บริการขอใบอนุญาต จับสลาก ชิงโชค ของเราประกอบด้วย

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมชิงโชค กติกาการเล่น,เกณฑ์การตัดสิน,วิธีการร่วมสนุกในรูปแบบต่างๆ
 • ให้คำปรึกษาด้านการเช่าตู้ ปณ. การใช้ระบบ SMS การส่งชิ้นส่วน คูปอง และการโพสบน Social และรูปแบบต่างๆ
 • บริการจัดหาของรางวัล ในกลุ่ม แพ็จเกจทัวร์,รีสอร์ท,ทองคำ,โทรศัพท์มือถือ,สมาร์ทโฟน,คอมพิวเตอร์,โน๊ตบุ๊ค และสินค้าไอที ในราคาพิเศษ
 • บริการจัดทำสื่อโฆษณา ทำสปอตโฆษณา ทั้งทีวี วิทยุ สื่อ ออนไลน์ รวมถึงการโปรโมตผ่านระบบ SMS ตามงบประมาณและแผนการตลาดของท่าน
 • บริการจัดหาสถานที่จับรางวัล,อุปกรณ์จับรางวัล, กล่องหรือกะบะจับรางวัล, MC ดำเนินงานและ คนโกย
 • บริการจัดหาสักขีพยาน ตามกรอบและระเบียบของกฏหมาย
 • บริการประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสื่อต่างๆ

บริการขอใบอนุญาตทั่วประเทศ

ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลจากบทความนี้ก่อนเพื่อการตัดสินใจในการใช้บริการของเราและเพื่อประโยชน์ของท่านเอง

SMS…แบบที่ไม่ต้องขออนุญาต

สำหรับการทำการตลาดประเภท “ส่ง SMS มาเลยจ๊ะ รับรองได้ของรางวัลทุกคน ไม่ต้องห่วง ไม่มีการสุ่มแจก” แบบนี้ไม่ต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานครับ เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2534) ของการโฆษณาส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ ใน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคได้ระบุไว้ว่า ต้องมีการระบุรายละเอียด ดังนี้

 1. ระบุหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการให้ของแถมหรือให้ประโยชน์ (รวมถึงการแจ้งว่าส่ง SMS ในราคาครั้งละเท่าไหร่ด้วย เช่น 3บาท 5 บาท 10 บาท หรือ 20 บาท)
 2. ระบุวันเดือนปีที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการจัดให้มีการแถมหรือให้สิทธิหรือประโยชน์
 3. ระบุประเภท ลักษณะและมูลค่าของแถม สิทธิประโยชน์แต่ละสิ่งหรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภท เว้นแต่ของแถมหรือสิทธิหรือประโยชน์นั่นเป็นสิ่งมีมูลค่าที่ผู้บริโภคอาจทราบได้โดยทั่วไป จะไม่ระบุมูลค่าก็ได้ เช่นของแจกของแถมประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคทั่วไป ไม่ต้องระบุมูลค่าในโฆษณาก็ได้ แต่ถ้าเป็นของที่ไม่มีการซื้อขายกันทั่วไปหรือไม่แพร่หลาย เช่น แจกสร้อยเพชร 1 เรือน หรือกระเป๋าสะพายใบหรู 1 ใบ รถจักรยานยนต์ 1 คัน บ้าน 1 หลัง ฯลฯ ต้องระบุมูลค่าในประกาศโฆษณา
 4. ระบุเขตหรือถิ่นที่จัดให้มีการให้ของแถม ให้สิทธิประโยชน์โดยให้เปล่า
 5. ระบุสถานที่ที่กำหนดให้ผู้บริโภคมารับของแถมหรือสิทธิประโยชน์โดยได้เปล่า

 

การสุ่มแจก,เสี่ยงโชค,จับสลาก ด้วยการส่ง SMS หรือเขียนชื่อ ที่อยู่ ที่ต้องขออนุญาต

สำหรับการมีของรางวัลแจกให้กับผู้ส่ง SMS โดยมีการสุ่มแจก เช่น ทั้งหมดที่ส่งมาแจกบ้านเพียงแค่ 1 หรือรถยนต์ 1 คัน หรือ โทรศัพท์มือถือ 10 เครื่อง แบบนี้ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาของ ส.ค.บ. ตีความว่าน่าจะเข้าลักษณะการพนัน เพราะผู้ที่ส่ง SMS เข้ามามีการเสี่ยงต่อการเสียประโยชน์ (เช่นอาจจะส่งมา 100 กว่าครั้ง เป็นต้น) ดังนั้นในกรณีสุ่มจับรางวัลจากผู้ที่ส่ง SMS ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนันก่อนจึงจะดำเนินการได้

โดยนอกเหนือจากระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2534) ของการโฆษณาส่งเสริมการขาย ใน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เหมือนการส่ง SMS แบบไม่สุ่มแจกแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องปฏิบัติตาม คำสั่งกระทรวงมหาดไทย (ที่ มท.0307.2/ว.2384 ลว. 28 ก.ค. 2548) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้วางระเบียบ ขอบเขตวิธีการรูปแบบการเล่น ผู้มีสิทธิที่จะขออนุญาต และเงื่อนไขที่จะจัดให้มีรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธี ใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ การพนัน พุทธศักราช 2478 ที่ใช้เฉพาะวิธี การส่งข้อความSMS หรือทางโทรศัพท์ผ่านระบบเลขหมายต่างๆ หรือวิธีการอื่นใดที่มี ลักษณะคล้ายกันในการทายผลตอบปัญหา หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อชิงรางวัลดังนี้ดังนี้

 1. การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีการส่งข้อความ SMS หรือทาง โทรศัพท์ผ่านระบบหมายเลขต่างๆ หรือวิธีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันในการทายผลตอบ ปัญหาหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อชิงรางวัลให้ใช้วิธีการเล่นโดยการ พิมพ์หมายเลขของผู้ส่งข้อความที่ร่วมรายการดังกล่าวแล้วนำมาจับสลากตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต  โดยต้องมีผู้รู้เห็นที่น่าเชื่อถือได้เป็นพยานในการตรวจสอบสลากและการจับสลากด้วยทุกครั้ง ส่วนวิธีการเล่นอย่างอื่นห้ามมิให้อนุญาตโดยเด็ดขาดและให้ ทำรายงานข้อมูลของผู้ที่ได้รับรางวัลแจ้งต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตฯ โดยเร็วและมี ชื่อ– ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้รับรางวัล พร้อมลายมือชื่อของพยานผู้รู้เห็นในการจับสลากด้วยทุกครั้ง
 2. รางวัลสมนาคุณจะต้องระบุไว้ว่า เป็นสิ่งของอะไร ราคาเท่าไร และราคาพอสมควรที่จะให้รางวัลหรือไม่ และห้ามมิให้จ่ายหรือรับเงินแทนของรางวัลตาม ลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขหลังใบอนุญาต เช่น เงินสด บัญชีเงินฝาก เป็นต้น
 3. กำหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาต จะต้องแจ้งหรือแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตแล้วตามใบอนุญาตเล่มที่ เลขที่ และสถานที่ออกใบอนุญาตต่อผู้เข้าร่วมเล่นก่อนจัดให้มีการเล่นดังกล่าวในรายการ ที่จัดด้วยทุกครั้ง

อนึ่งหากการจัดดังกล่าวมีเจตนาเพื่อหารายได้จากส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการส่ง ข้อความ SMS ฯลฯ หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาแล้วเห็นได้ว่ามีการแบ่งผลประโยชน์จากค่าบริการส่งข้อความ SMS แล้วไม่ว่าอัตราส่วนเท่าไรก็จะไม่เป็นการแถมพก หรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคฯและไม่สามารถอนุญาตได้ตามมาตรา8อีกทั้งไม่สามารถออก ใบอนุญาตเล่นการพนันตามมาตรา4 ได้เนื่องจากไม่มีระบุไว้ในกฎกระทรวง ตามมาตรา4ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478

การชิงโชค ชิงรางวัล โดยการส่งชิ้นส่วน คูปอง และการโพสบน Social และจับสลากหาผู้โชคดี

การตีความว่าน่าจะเข้าลักษณะการพนัน ในการจัดกิจกรรม ไม่ว่าจะด้วยการส่งชิ้นส่วน คูปอง ตอบคำถามในรายการ และการโพสบน Social เช่น facebook, instagram หรือรูปแบบต่างๆ ที่มีจำนวนผู้ได้รับของรางวัล แค่บางคน (ไม่ใช่ทุกคน) ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนันก่อนจึงจะดำเนินการได้ ยกตัวอย่างจัดกิจกรรม จับสลาก ชิงโชค ลุ้นโชคที่ใช้บริการจาก อารีน่า มีเดีย

แบบที่ไม่ต้องขออนุญาต อาทิเช่น บริษัทฯ หรือของผู้ประกอบการมอบของขวัญหรือสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก โดยสมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับของรางวัลนั้นโดยเท่าเทียมกัน ยกตัวอย่างเช่น

บริการที่เกียวข้องของ บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด 

ค่าดำเนินการขอใบอนุญาต

แต่ละท้องถิ่นมีวิธีและขั้นตอนการทำงานไม่เหมือนกัน ราคาในแต่ละที่จึงไม่เท่ากัน ซึ่งทางบริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด คิดค่าบริการที่เป็นธรรม โดยคิดค่าบริการที่ชัดเจน มีหลักฐานการรับเงิน / ใบเสร็จรับเงิน ในทุกๆ ขั้นตอน และค่าบริการของเราไม่ได้คิดจากมูลค่าของของรางวัลหรือจำนวนการจับรางวัลแต่อย่างใด

วิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

 • กิจกรรม 1 วัน (เล่นเช้าจับเย็น)                            ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 300  บาท/ครั้ง
 • กิจกรรมไม่เกิน 7  วัน                                            ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 600  บาท/ครั้ง
 • กิจกรรมเกิน 7  วันแต่ไม่เกิน  1  เดือน                  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 1,500  บาท/ครั้ง
 • กิจกรรมเกิน 1  เดือนแต่ไม่เกิน  6  เดือน             ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 6,000  บาท/ครั้ง
 • กิจกรรมไม่เกิน 6  เดือนแต่ไม่เกิน  1  ปี                ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 9,000  บาท/ครั้ง

การคำนวณในการพิจารณากำหนดอายุใบอนุญาต ให้เริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มเล่นหรือให้มีการส่งชิ้นส่วนชิงโชค คูปอง หรือส่ง SMS เข้ามาชิงโชคจนถึงวันที่มีการจับรางวัล เช่น เริ่มให้ส่งชิ้นส่วน/SMS ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 และจับรางวัลในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 การคำนวณอายุใบอนุญาตได้ ไม่เกิน 1 เดือนต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 1 ใบ จำนวน 1,500 บาท

กรณีที่ผู้ขออนุญาตจัดรายการโดยที่มีการจับรางวัลหลายครั้งในช่วงระยะเวลาการจัดนั้นควรระบุให้ชัดเจนถึงชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งว่าจะนำชิ้นส่วนที่เหลือมารวมจับรางวัลหรือไม่  เช่น

ส่งชิ้นส่วน/SMS ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 โดยที่มีการจับรางวัลในครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 และมีการจับรางวัลในครั้งที่ 2 อีกในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 โดยจะนำชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลครั้งที่ 1 รวมจับรางวัลในครั้งที่ 2 ด้วยนั้น โดยปกติจะคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตครั้งที่ 1 กิจกรรมเกิน  7  วันแต่ไม่เกิน  1  เดือนค่าธรรมเนียม 1,500 บาท ส่วนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ 2 จะต้องนับระยะตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2557 จับรางวัลในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ในครั้งที่ 2 เพราะฉะนั้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตครั้งที่ 2 กิจกรรมเกิน  1  เดือนแต่ไม่เกิน  6  เดือนคือ ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จำนวน 6,000 บาท    โดยให้คำนวณ หรือออกใบอนุญาตเท่ากับจำนวนการจับรางวัล ทุกครั้ง

กรณีมีการแยกชิ้นส่วน/SMS ออกเป็น 2 กองชิ้นส่วนหรือหลายกอง เพื่อจับรางวัลจะต้อง ขอใบอนุญาตเท่ากับจำนวนกองชิ้นส่วนที่แยกจับรางวัลด้วย เช่น มีการแยกชิ้นส่วน/SMS เป็นภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อจับรางวัลแยกให้รางวัลแต่ละภาค โดยมีระยะเวลา  เริ่มเล่น และจับรางวัล 1 ครั้งเหมือนกัน ดังนั้น ต้องออกใบอนุญาตเป็นจำนวน 4 ใบ

 ตัวอย่างใบอนุญาตจับสลาก ชิงโชค แถมพก

 

Slide8

 

คำแนะนำ

 1. การขอใบอนุญาตควรยื่นขอล่วงหน้าก่อนที่จะจัดกิจกรรมอย่างน้อย 20 วัน
 2. การลงสื่อโฆษณาในหนังสือพิมพ์/ทีวี/วิทยุ ต้องใช้ใบอนุญาต ประกอบการลงโฆษณาทุกครั้ง
 3. การจัดกิจกรรมชิงโชค จับสลาก โดยไม่มีใบอนุญาต เจ้าของธุรกิจ จะได้รับโทษปรับสูงสุด 30,000 บาท จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ และถือเป็นคดีอาญา ยอมความไม่ได้

ข้อกฎหมาย

 1. พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 มาตรา 8
 2. กฎกระทรวงฉบับที่17 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478  ข้อ4ข.(4) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 44 (พ.ศ.2548)ฯ ข้อ1

 

about author

arenamedia

mkt@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.