ทำไมต้อง ขอใบอนุญาต จับรางวัล

ข้อดีฝั่งผู้ประกอบธุรกิจ

  1. ทำหน้าที่ตามกฎหมาย พ.ร.บ.การพนัน  , พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค
  2. เพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้า
  3. สร้างความโปร่งใส ในการร่วมสนุก

ข้อดีฝั่งผู้ร่วมกิจกรรม

ถ้าไม่ขออนุญาต…มีโทษตามกฎหมาย

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน แต่กลับจัดให้มีการจัดส่ง SMS หรือส่งชิ้นส่วคูปอง แล้วสุ่มแจกของรางวัลนั้นนอกจากจะฝ่าฝืน พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2548 แล้ว การกระทำดังกล่าวยังมีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ฐานโฆษณาไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ผู้กระทำการโฆษณามีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หวังว่าคุณผู้อ่านคงพอมองเห็นรายละเอียดที่กฎหมายพยายามเข้าไปปกป้องคุณผู้อ่านจากการชิงโชคต่าง ๆ นะครับ อย่างน้อยที่สุดหากคุณคิดจะส่งฉลากสินค้า หรือ SMS ไปชิงโชคของรางวัล ก็จะได้พินิจพิจารณาว่าเขาทำถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า (เวลาที่ได้รางวัลจะได้ไม่มีปัญหาไงครับ) อ้อ…แต่อย่าลืมนะครับว่ารางวัลที่ได้จากการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร