บริการจ่าหน้าซอง

ที่อารีน่า มีเดีย เรามีบริการจ่าหน้าซองและบริการจัดส่งทางไปรษณีย์แบบจำนวนมากไว้ให้บริการ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

บริการของเราประกอบด้วย

  • บริการจ่าหน้าซอง
  • บริการบรรจุซอง
  • บริการจัดส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน / EMS / ลงทะเบียนตอบรับ / พัสดุเก็บเงินปลายทาง

อัตราค่าบริการ : ขึ้นอยู่กับจำนวนและลักษณะงาน