บริการติดต่อผู้โชคดี

บริการติดต่อผู้โชคดี

 • ติดตามเอกสาร
 • ให้คำปรึกษาด้านภาษีเบื้องต้น
 • จัดทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
 • แจกของรางวัล
 • จัดส่งของรางวัล
 • นัดหมายรับของรางวัล

เบอร์ที่ใช้ในการโทรออก

 • 094-251-8101
 • 094-251-8102
 • 094-251-8103
 • 094-251-8104
 • 094-251-8105
 • 080-540-5555
 • 081-720-6555