Payment

Payment

ชำระค่าบริการต่างๆ  ให้แก่ บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด ได้ทาง 

 

  • ธนาคารทหารไทย ประเภท ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่บัญชี 233-2-19758-7
  • ธนาคารกสิกรไทย ประเภท ออมทรัพย์ สาขา ดิอเวนิว รัชโยธิน เลขที่ 627-2-21168-8

บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105554077527
88/28 หมู่ 10 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

ยืนยันการชำระเงินได้ที่ อีเมล์ : acc@arenamedia.co.th