Content Production

บริการรับผลิตสื่อและคอนเทนท์ สำหรับโทรศัพท์มือถือ (Mobile Content)  แบ่งออกเป็นบริการต่างๆ ดังนี้

  1. บริการสร้างสรรและถ่ายทำวีดีโอ
  2. บริการตัดต่อวีดีโอให้มีขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมกับโทรศัพท์มือถือ
  3. บริการจัดทำภาพ, อีการ์ด, ภาพแอนมิเมชั่น ที่เหมาะสมกับโทรศัพท์มือถือ

ตัวอย่าง Mobile Content & คาแร็คเตอร์