Corporate Reward Program

Corporate Reward Program โปรแกรมสะสมคะแนน เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้สินค้าหรือบริการขององค์กร และเพื่อสานต่อความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์การกำหนด

  • เมื่อลูกค้าได้ใช้จ่ายรวม xxx บาท ขึ้นไปจะได้รับสิทธิเป็นสมาชิกของโปรแกรมโดยอัตโนมัติ
  • จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนนจากยอดใช้จ่ายทุกๆ xx บาท
  • คะแนนสะสมนั้นสามารถนำไปแลกรับของรางวัล บัตรเติมเงิน Gift Voucher เป็นต้น

บริการของเรา

  • บริการจัดทำโปรแกรมสะสมคะแนน
  • บริการรับแลกคะแนน
  • บริการจัดหาของรางวัล
  • บริการจัดส่งของรางวัล
  • บริการดูแลลูกค้า