พิมพ์ชิ้นส่วนจับสลาก

ขั้นตอนการใช้บริการ พิมพ์ชิ้นส่วน จับสลาก

  1. ส่งข้อมูลที่ต้องการพิมพ์มาเป็นไฟล์ CSV (ชิ้นส่วนสลาก 1 แผ่นพิมพ์ข้อมูลได้ 1-4 บรรทัด)
  2. จัดส่งงานภายใน 3-7 วันทำการ

Reference

จำนวน/ขนาด 9.0x9.0cm 4.5x4.5cm 3.5x5cm
1,000 - 10,000 0.95 บาท 0.75 บาท 0.65 บาท
10,001 - 50,000 0.90 บาท 0.70 บาท 0.60 บาท
50,001 - 100,000 0.80 บาท 0.60 บาท 0.50 บาท
100,001 - 500,000 0.70 บาท 0.50 บาท 0.40 บาท
500,001 -1,000,000 Call บาท Call บาท Call บาท
1,000,000++ Call บาท Call บาท Call บาท

diecut_luckydraw_ticket_003_ArenaMedia

diecut_luckydraw_ticket_001_ArenaMedia diecut_luckydraw_ticket_002_ArenaMedia

Slide27

อ้างถึง

การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ของกระทรวงมหาดไทย