บริการ จดโดเมน

 

บริการของ Arena Media

  • บริการ จดโดเมน ราคาถูก พร้อมบริการ Parking ฟรี
  • รับจดโดเมน com, net, org, info, biz, co.th, ac.th, go.th, in.th
  • ย้ายโดเมนเนมมาต่ออายุกับเรา
  • มีระบบการเปลี่ยนข้อมูล DNS , Admin, Technical แบบ online
  • บริการ Redirect เพื่อชี้ไปที่ website
  • จดโดเมน 3-5 ปีลด 5 % จดโดเมน 6-10 ปีลด 10 %
  • จดชื่อโดเมน .th ต้องมีเอกสารแสดงเอกสิทธิ์ เช่น ทะเบียนการค้า ทะเบียนก่อตั้งโรงเรียน

  • แก้ไขรายละเอียดโดเมนที่จดแล้วได้ที่นี่