กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 

  • การรับคำขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันและจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478
  • สอบสวนพฤติกรรม ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
  • การอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันและจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค