กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับคำร้อง คำขอ หรือรายงาน การตรวจสอบหลักฐาน และการสอบสวนบุคคลเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมาย ได้แก่ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง การค้าของเก่าและขายทอดตลาด การพนัน การเรี่ยไร โรงรับจำนำ โรงแรม สถานบริการ สมาคม และมูลนิธิในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้บริการประชาชนของกรม ประสานงานดำเนินการตามกฎหมายกับหน่ายงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายให้ แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ และงานที่ได้รับมอบหมายเป็นศูนย์รวมเพื่อทำหน้าที่ให้บริการประชาชน ดังนี้
ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการยื่นคำขอออกใบอนุญาตตามกฎหมาย 6 ฉบับ ได้แก่

1.) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490
2.) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
3.) พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505
4.) พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474
5.) พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
6.) พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487

ติดต่อ กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200 

บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด ให้บริการด้านจับสลาก ชิงโชค แบบครบวงจร มีลูกค้าองค์กรใช้บริการและบอกต่อมากที่สุด โดยบริการของเราเริ่มตั้งแต่กระบวนการให้คำปรึกษาเทคนิคการเล่น  รายละเอียดวิธีการเล่น และอื่นๆ แบบครบวงจร

สอบถามโทร 090-4141-888