FAQ งานชิงโชค

คำถามที่พบบ่อย

 • ขายสลากจับเบอร์ ผิดกฎหมายไหม
 • การขออนุญาตจับรางวัลชิงโชค
 • วิธี ทำฉลากสอยดาว
 • วิธีทำต้นสอยดาว
 • วิธีพับกระดาษสอยดาว
 • ขายเบอร์ทองผิดกฎหมายไหม
 • การเล่นสอยดาว
 • การทำต้นสอยดาว
 • ต้นสอยดาวงานวัด
 • จับสลากกาชาด ต้องขออนุญาตหรือไม่
 • ฉลาก กับ สลาก แตกต่างกันอย่างไร
 • ตรวจรางวัล
 • เครื่องแอบดูคูปองหมึกขูด
 • ตู้ลมจับรางวัล วิธีทำ
 • สลาก ฉลาก ต่างกัน
 • จับฉลากของขวัญเขียนอย่างไร