ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด (ARENAMEDIA)
หมวดอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
    • ธุรกิจให้คำปรึกษาและดำเนินการกิจกรรม ชิงโชค
    • ธุรกิจโรงพิมพ์ Offset & Digital Offset & Security Printing
    • ธุรกิจวางแผนและพัฒนาระบบ SMS – USSD – QR Code – Mobile Payment
เลขทะเบียนบริษัท 0105554077527
บริษัท ในเครือ
  1. บริษัท คาเฟ่ คอนเนคชั่น จำกัด (ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท)
  2. บริษัท เก็ท พริวิลเลจ จำกัด (ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท)
  3. บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด จำกัด (ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท)
ที่ตั้งสำนักงาน 92/199 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 5,000,000 บาท
โทรศัพท์ 081-533-7777
โทรสาร 02-016-3890
เว็บไซต์บริษัท www.arenamedia.co.th