ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

 

บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด (ARENAMEDIA)
หมวดอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
  1. ธุรกิจให้คำปรึกษาและดำเนินการกิจกรรม ชิงโชค
  2. ธุรกิจให้บริการระบบ QR Code [Scan-Do]
  3. ธุรกิจให้บริการ MVAS  [Mobile Value Added Service]
  4. ธุรกิจโรงพิมพ์ Offset & Digital Offset & Security Printing
  5. ธุรกิจวางแผนและพัฒนาระบบ SMS – USSD – QR Code – Mobile Payment
เลขทะเบียนบริษัท 0105554077527
บริษัท ในเครือ
  1. บริษัท คาเฟ่ คอนเนคชั่น จำกัด (ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท)
  2. บริษัท เก็ท พริวิลเลจ จำกัด (ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท)
ที่ตั้งสำนักงาน 93/34 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 5,000,000 บาท
โทรศัพท์ 081-533-7777
โทรสาร 02-016-3890
เว็บไซต์บริษัท www.arenamedia.co.th