สถานที่จับรางวัล

สถานที่จับรางวัล

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • เครื่องปรับอากาศ
 • อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
 • Live Facebook ได้
 • กล้องถ่ายภาพระดับ Premium

 

 

 

Arena Studio 1

 • Back drop ขนาด 3 x 2 เมตร
 • Roll up ขนาด 0.85 x 2 เมตร
 • โต๊ะพร้อมกล่องจับรางวัล
 • แท่นวางผลิตภัณฑ์ 2 ชุด
 • ไฟสปอตไลท์
 • ขาตั้งกล้อง
 • Staff
 • พรม
 • Coffee Break 

ค่าเช่า วันละ 10,000 บาท

Arena Studio 2

 • Back drop ขนาด 3 x 2 เมตร
 • Roll up ขนาด 0.85 x 2 เมตร
 • ตู้จับรางวัลแบบตั้งพื้น
 • แท่นวางผลิตภัณฑ์ 4 ชุด
 • ไฟสปอตไลท์ 2 ชุด
 • ขาตั้งกล้อง
 • Staff
 • พรม
 • Coffee Break

ค่าเช่า วันละ 15,000 บาท