บริการยื่นคำขออนุญาต ชิงโชค จับฉลาก พนัน แถมพก กับกรมการปกครอง

กิจกรรมการเสี่ยงโชคโดยการสุ่มจับคูปอง หรือส่ง SMS หรือการชิงโชคประเภทอื่นๆ ก่อนโฆษณาประชาสัมพันธ์จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 โดยมีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้กำกับดูแล

การจับฉลากเสี่ยงโชคแต่ละครั้ง ต้องได้รับใบอนุญาตหนึ่งใบ จุดประสงค์หลักของใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือจับรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค คือ การป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคเสียประโยชน์ เพราะฉะนั้น มีข้อสังเกตง่ายๆสองประการสำหรับกิจกรรมที่อาจจะเข้าข่าย ได้แก่ ผู้เล่นต้องเสียเงินทางใดทางหนึ่งและต้องมีการสุ่มแจก ตัวอย่างกิจกรรมที่เข้าข่ายและไม่เข้าข่ายต้องขอใบอนุญาต มีดังนี้

กิจกรรม เหตุผล
เข้าข่ายการพนันแถมพก ส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท เพื่อชิง iPhone มีทั้งหมด 3 รางวัล ต้องเสียเงินส่ง SMS ก่อนถึงมีสิทธิลุ้น รางวัลมีจำนวนจำกัด บางคนไม่ได้
แจกทองทุกวัน เพียงส่ง SMS เลขใต้ฝา SMS ละ 3 บาท ต้องเสียเงินส่ง SMS และคนที่ได้รับของรางวัลมีจำนวนจำกัด บางคนไม่ได้
ซื้อ SET TOP BOX รับคูปองเพื่อลุ้นรับทีวี LED ทันที 10 รางวัล ต้องเสียเงินซื้อ SET TOP BOX และคนที่ได้รับของรางวัลมีจำนวนจำกัด บางคนไม่ได้
ไม่เข้าข่ายการพนันแถมพก ส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท ใครส่งก่อน 3 คนแรก ได้รับ iPhone ทันที ไม่มีการลุ้นโชค เพราะคนที่ได้รับรางวัลคือ 3 คนแรก
ใครส่งคูปองท้ายใบเสร็จ ได้รับกระเป๋าเดินทางทันที ทุกคนที่ส่งคูปอง ได้รับของรางวัล ไม่มีการลุ้นโชค
ตั้งคำถามในเฟซบุ๊คของรายการ ใครตั้งคำถามโดนใจ ได้รับไปเลยเสื้อยืด มีจำนวน 5 รางวัล เล่นฟรี ไม่มีการเสียประโยชน์

 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

กิจกรรมภายในวันเดียว
(เล่นเช้าจับเย็น)
300 บาท/1 ใบอนุญาต
กิจกรรมไม่เกิน 7 วัน 600 บาท/1 ใบอนุญาต
กิจกรรมเกิน 7 วัน – 1 เดือน 1,500 บาท/1 ใบอนุญาต
กิจกรรมเกิน 1 เดือน – 6 เดือน 6,000 บาท/1 ใบอนุญาต
กิจกรรมเกิน 6 เดือน – 1 ปี 9,000 บาท/1 ใบอนุญาต

หมายเหตุ: นับเวลาตั้งแต่วันที่เริ่มกิจกรรมส่งชิงโชคถึงวันที่จับฉลาก เช่น จัดกิจกรรมส่งชิงโชควันที่ 1 – 31 ม.ค. 58 จับฉลากวันที่ 15 ก.พ. 58 รวมเวลาของการจัดกิจกรรมทั้งหมด 1 เดือน 15 วัน ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 6,000 บาท

บริษัทฯ ทำธุรกิจด้าน Lucky Draw Service มีประสบการณ์ในการยื่นขอใบอนุญาตพนันแถมพกมานานกว่า 10 ปี มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแบบฟอร์มและเตรียมเอกสารเป็นอย่างดี ใช้เวลาจากวันที่รับเรื่องจนถึงออกใบอนุญาตน้อยกว่า 20 วัน ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจและใช้บริการอย่างต่อเนื่อง นอกจากบริการยื่นขอใบอนุญาตแล้ว เรามีบริการเสริมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น บริการหาสักขีพยานที่น่าเชื่อถือในพิธีจับรางวัล เช่น เจ้าหน้าจากหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ บริการให้เช่าสถานที่เพื่อใช้ในพิธีจับฉลาก บริการจัดงานพิธีจับฉลาก(Organizer) บริการพิมพ์คูปอง เป็นต้น

คำขออนุญาตเพื่อจัดกิจกรรมพนันแถมพก