รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตลอดปี

บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด 

มีนโยบายเปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ตลอดปี  

ในสาขางานดังต่อไปนี้

Web Designer

คุณสมบัติที่ต้องมี

 • คุยภาษา IT พอรู้เรื่อง
 • มีหัวศิลป์ในการออกแบบกราฟิก จัดเลย์เอ้าท์เบื้องต้น
 • สามารถออกแบบเว็บโดยใช้ Macromedia Dreamweaver หรือเขียนภาษา Html ได้บ้างโดยจะต้องเคยมีผลงานในการออกแบบเว็บด้วยฝีมือตนเองอย่างน้อย 1 เว็บไซต์
 • สามารถใช้โปรแกรม Graphic Photoshop, Flash ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการออนไลน์อินเตอร์เน็ต ชื่นชอบการทำงานบนคอมพิวเตอร์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มี Notebook เป็นของตนเอง
============================================================

ฝ่ายการตลาด

คุณสมบัติที่ต้องมี

 • คุยภาษา IT พอรู้เรื่อง
 • มีความรู้ด้านหลักการตลาด
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการออนไลน์อินเตอร์เน็ต ชื่นชอบการทำงานบนคอมพิวเตอร์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มี Notebook เป็นของตนเอง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำตลาดบนเว็บไซต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

============================================================

PHP Programmer

คุณสมบัติที่ต้องมี

 • มี Notebook เป็นของตนเอง
 • มีพื้นฐานและความเข้าใจในภาษา php
 • มีพื้นฐานและความเข้าใจในการใช้ฐานข้อมูล MySQL
 • มีความรับผิดชอบสูงสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น
 • หากมีประสบการณ์ด้าน SEO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

============================================================

วิธีการสมัคร

 • แนะนำประวัติเกี่ยวกับตัวคุณให้เรารู้จักพร้อมแนบผลงานได้ที่ mkt@arenamedia.co.th
สวัสดิการ
 • นักศึกษาจะได้ทดลอง ศึกษา วางแผน ลงมือทำ อย่างเป็นขั้นตอน
 • เพื่อเพิ่มทักษะในด้านการทำงานเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานที่แท้จริง
 • ต้องศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 หรือ ปี4 เท่านั้นและต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.4
 • ฝึกงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
 • นักศึกษาทุกคนจะได้รับการดูแลและมีพี่เลี้ยงคอยสอนงานให้ตลอดระยะเวลาฝึกงาน
 • ได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 150 บาท ตลอดระยะเวลาฝึกงาน