SMS Radio

บริการ SMS Radio : sms สำหรับสถานีวิทยุ, รายการวิทยุ, รายการเพลง เป็นช่องทางที่สามารถเปิดโอกาสให้ DJ สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ฟังรายการในลักษณะ Real-time Interactive ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถรับข้อความจากมือถือได้ทุกระบบในประเทศไทย ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยในการใช้งานอยู่แล้ว ทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรายการกับผู้ฟังอีกด้วย

สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่างๆ เช่น

 • แสดงความคิดเห็นผ่าน วิทยุ , วิทยุชุมชน
 • การเล่นเกมส์แจกของรางวัล
 • ขอเพลง
 • ร่วมตอบคำถาม

ประโยชน์ของ บริการ

 1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และแสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้กับทางบริษัทเจ้าของรายการหรือ สถานี
 2. สร้างกิจกรรมสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี
 3. สร้างช่องทางให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมกับทางสถานีมากขึ้น
 4. สามารถนำข้อมูลต่างๆ มาใช้วิเคราะห์ปริมาณเชิงการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ระบบสามารถรองรับการส่งข้อความเข้าพร้อมกันได้เป็นจำนวนมาก
 6. สามารถนำปริมาณการส่ง SMS วัดความนิยมของรายการ
 7. สามารถจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ชมได้มากขึ้น
 8. เป็นช่องทางการหารายได้เสริมให้กับเจ้าของรายการ

ข้อดีของบริการ SMS Radio

 1. สามารถรับข้อความได้จากโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ระบบ AIS  DTAC  TRUEMOVE  TRUEMOVE -H ได้
 2. หมายเลขสำหรับรับข้อความเป็นหมายเลขที่จำง่าย
 3. สามารถตั้งข้อความ สำหรับตอบกลับได้เอง
 4. สามารถใช้คำนำหน้าก่อนที่จะพิมพ์ข้อความต่างๆ โดยอาจมีความยาว 1 – 4 ตัว ซึ่งจำได้ง่าย (อาจเป็นตัวย่อของ รายการ หรือ ชื่อสถานี)
 5. สามารถเช็คข้อความเข้าแบบ Real time ได้ 24 ชม.
 6. ระบบให้เช็คข้อความสามารถแสดง วัน เดือน ปี และ เวลาที่ส่งข้อความเข้ามา หมายเลขโทรศัพท์ผู้ส่ง ระบบที่ใช้
 7. สามารถเลือกดูข้อความได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ
 8. สามารถนำข้อความไปแสดงผลบน เวบไซต์ ได้ทันที
 9. ระบบสุ่มผู้โชคดี ตามเงื่อนไขต่างๆ
Short code สำหรับการให้บริการ เป็นหมายเลข 7 หลัก จำง่าย

ส่งหลักฐานสำหรับขอใช้บริการ  มาที่ Mkt@arenamedia.co.th

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาใบอนุญาต จาก กสทช.
 4. ชำระค่าธรรมเนียมการใช้ระบบ 20,000 บาท/ปี