เงื่อนไขการเช่า

หลักฐานการเช่าอุปกรณ์

นิติบุคคล

  1. หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)
  2. ภ.พ.20
  3. แผนที่บริษัท และแผนที่จัดส่งเครื่อง

สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 5% ระบุ ค่าเช่า

บุคคลทั่วไป

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. แผนที่จัดส่งเครื่อง

ฟรีค่าส่ง – รับกลับ เมื่อค่าเช่ารวม 3,000 บาทขึ้นไป
กรณีค่าเช่ารวมต่ำกว่า 3,000 บาท คิดค่าส่ง – รับกลับ 400 บาท