USSD Checking

USSD Checking

อารีน่า มีเดีย บริการระบบ USSD Checking เพื่อช่วยป้องกันของปลอม สินค้าปลอม ของเลียนแบบ สามารถกดเช็คได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องเข้าเมนู SMS

ussd

ข้อดีของบริการ USSD Code Checking  ฝั่งผู้ประกอบการ

 • สร้างภาพลักษณ์ความทันสมัยด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้
 • สร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Product Image)
 • ตัดช่องโหว่ของการปลอมแปลง ป้องกันสินค้าปลอม ของเลียนแบบ
 • แม้ Packaging จะปลอมได้ แต่ USSD Code ปลอมกันไม่ได้
 • ช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของท่านได้ตรวจสอบสินค้าได้ด้วยตัวเอง
 • เก็บสถิติลูกค้าเป้าหมายเพื่อการวางแผนการตลาด
 • สามารถกำหนดข้อความของผลการตรวจสอบได้เอง

ข้อดีของบริการ  USSD Code Checking  ฝั่งลูกค้า

 • ไม่เสียค่าบริการในการส่ง ussd
 • สะดวก ด้วยการตรวจสินค้าแท้-ปลอมด้วยตัวเองผ่านโทรศัพท์มือถือ
 • รวดเร็ว รู้ผลการตรวจสอบทันที
 • มั่นใจ ว่าได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นของแท้
 • ใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

จุดเด่นของระบบ USSD Code Checking

 • ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส Code ถึง 3 ชั้น
 • ยากต่อการเดาสุ่ม Code (1ในล้านที่จะเดาถูก)
 • แต่ละ Code ออกแบบมาให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว
 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการส่ง Code เข้ามาซ้ำกัน
 • รองรับการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • ระบบ BackOffice ดู Code ที่ใช้งานแล้ว และยังไม่ถูกใช้งานได้
 • ระบบสามารถรองรับการรับ – ส่ง USSD ได้จำนวนมาก
 • ตอบโจทย์ทางธุรกิจได้หลากหลาย ด้วยระบบ USSD ตอบกลับที่กำหนดเองได้
 • จัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์มือถือลูกค้าได้ 100%
 • ใช้ได้กับมือถือทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกระบบในประเทศไทย
 • ต่อยอดการทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้เช่น การชิงโชค ลุ้นรางวัล หรือการรับประกันสินค้า (e-warranty) รวมถึงการทำ Privilege ได้โดยง่ายดาย

ธุรกิจที่ควรใช้ USSD Code Checking

 • เครื่องสำอาง
 • ยา – กาแฟ – อาหารเสริม
 • สินค้าอุปโภค บริโภคต่างๆ
 • เครื่องใช้ไฟฟ้า – อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • สินค้าที่มีการทำของปลอมอยู่ในปัจจุบัน