Voodoo เลือกใช้ระบบป้องกันสินค้าปลอม

วิธีตรวจสอบ สินค้า Voodoo ของแท้-ของปลอม

ใช้โทรศัพท์มือถือ Scan QR Code หรือ นำ Code มากรอกในเว็บไซต์ จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลว่าเป็นของแท้ หรือ ของปลอม

รายละเอียด ระบบป้องกันสินค้าปลอม

screencapture-www-voodoothai-china-com-site-verify-1429288832975