บริการ Web Hosting

บริการ Web Hosting เป็นบริการที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้ทั้งในส่วน เว็บไซต์และ อีเมล์ โดยลูกค้าสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้เองผ่าน Control Panel ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง subdomain,กำหนด Permission , จัดการเกี่ยวกับ Ftp Account , สร้าง Database รวมไปถึงการจัดการอีเมล์ เพิ่ม , ลบ , กำหนด Disk พื้นที่ ของ E-mail ในแต่ละ Account บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด ให้บริการทางด้าน เว็บโฮสติ้ง Web Hosting  เพื่อดูแลข้อมูล ให้กับองค์กรรัฐและบริษัทเอกชนต่างๆ รวมถึง เว็บไซต์ ส่วนบุคคล โดยเราได้รับการตอบรับอย่างดี จนทำให้มี Web Site จำนวนมากที่ไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแลข้อมูลอันมีค่า