QR code tracker

QR code Tracker คือ บริการวัดสถิติการสแกน QR Code ทำให้ท่านทราบถึง จำนวนผู้สแกน,เบอร์โทรศัพท์มือถือ(ของมือถือหรืออุปกรณ์ที่สแกน), ผู้เข้าชมและพฤติกรรมของลูกค้า ได้ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงบริการและเวบไซต์ของท่านได้อย่างเหมาะสม ตรงตามความต้องการ

ข้อดีของการใช้บริการ QR code tracker โดย บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด

เราพัฒนาระบบ Arena Intelligence โดยทุกครั้งที่มีการใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆ ทำการ Scan QR code ระบบจะเก็บข้อมูลต่างๆ ดังนี้

 1. เบอร์โทรศัพท์มือถือ 
 2. ทราบถึงตำแหน่งที่อยู่ของลูกค้า
 3. ข้อมูลส่วนตัวเช่น เพศ,อายุ,ที่อยู่,เงินเดือน ของลูกค้า
 4. เครือข่ายผู้ให้บริการว่าเป็น Ais, Dtac, True Move, True Move-H
 5. ยี่ห้อ/รุ่นของช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์นั้นๆ
ประโยชน์ด้านอื่นๆ ของลูกค้าท่าน
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ทำให้องค์กรดูทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี
 • ส่งเสริมประสบการณ์และภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจและแบรนด์
 • สร้างความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
 • ลูกค้าไม่ต้องจดจำเวบไซต์ยาวๆ อีกต่อไป
 • สามารถจัดเก็บ Bookmark ที่เครื่องมือถือลูกค้าได้ทันที
 • ทำให้การใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงานด้วยการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ

ประยุกต์ใช้ได้กับหลายงานเช่น